آنتی سیز

Anti Seize

Anti_Seize, آنتی سیز
آنتی سیز ها یا ضد قفل ها جهت تسهیل باز و بسته کردن پیچ و ادواتی که برای مدت طولانی در معرض دمای بالا و شرایط خورنده بوده اند مورد استفاده قرار می گیرند. خواص آنتی سیز های عرضه شده توسط شرکت NGS به صورت زیر است:
– روان کننده
– آب بندی کننده
– مانع چسبندگی قطعات بهم
– کاهش دهنده 20 درصدی نیروی گشتاوری لازم جهت بازکردن قطعات از هم
– ممانعت از خوردگی تجهیزات، حتی در حضور مواد شیمیایی قوی مانند سود سوزآور، اسیدهای رقیق سولفوریک، هیدروکلریک و نیتریک، که با فدا کردن فلزات موجود در ترکیب خود از فلز اصلی محافظت می نمایند.
آنتی سیز ها در انواع زیر موجود هستند:
Regular, Nickel, Copper, Graphite, Silver, Stainless Steel