مولیکوت

Molykote

Molykote, مولیکوت, روانکار صنعتی
گریس های مولیکوت به عنوان یکی از شناخته شده ترین و معتبرترین روانکارهای خاص طیف گسترده ای را در بر می گیرند که می توان از کاربرد های آن ها در صنایع به موارد زیر اشاره نمود:
صنایع سیمان، هوایی، برق، فلزکاری و…
مولیکت های عرضه شده توسط شرکت NGS در انواع مختلف زیر است:
1000,     P37,     P40,     M77,     G-n,    55    
D,   D-321,    DX,     HSC,    CU-7439
111Compound,  Longterm w2
G-Rapid plus, Oring Grease 55