مولیکوت ها – Molykote

جزییات بیشتر

 • وضعیت :: موجود

ویژگی های اصلی

 • نوع 1000 و نوع 55
 • نوع P37
 • نوع P40
 • نوع M77
 • نوع G-n
 • نوع D
 • نوع DX
 • نوع D-321
 • نوع CU7439
 • نوع HSC

مولیکت جزو روانکارهای خاص بوده که در انواع مختلف مورد نیاز تولید می شود.

اطلاعات تکمیلی را دانلود کنید: